Řízení kvality

ISQM

Dvojice nových mezinárodních standardů pro řízení kvality ISQM 1 a ISQM 2, které nahrazují stávající mezinárodní standard pro řízení kvality ISQC 1, vstoupily v účinnost 15. prosince 2022. Standard ISQM 2 (společně s nově vydaným ISA 220) je účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2022 nebo po tomto datu.

Dle požadavku ISQM 1 odst. 13 měl být systém řízení kvality (splňující požadavky tohoto standardu)  navržen a zaveden do 15. prosince 2022. Vyhodnocení systému řízení kvality požadované ISQM 1 musí být provedeno do jednoho roku od 15. prosince 2022.

Metodické pomůcky

Případová studie KA ČR

Překlady materiálů IAASB, IFAC