Zobrazení výzkumu a vývoje v českém účetnictví

Poslední číslo Auditora roku 2019 je věnováno veřejnému sektoru, školství a výzkumu. A účetnímu zobrazení výzkumu a vývoje v českém účetnictví se také věnuje příspěvek Marka Jošta.

Autor upozorňuje, že zatímco při výzkumu není jisté, k jakým novým poznatkům dojde a zda budou dále využitelné, vývoj využívá získané poznatky pro návrh nových výrobků, postupů či služeb. Proto účetnictví s oběma pojmy pracuje odlišně a jsou i odlišně vykazovány. V článku také Marek Jošt upozorňuje na chystanou interpretaci NÚR zabývající se vykazováním nákladů na výzkum a vývoj. Více se dozvíte v článku s názvem Výzkum a vývoj v účetnictví podnikatelů.

Inspirativní čtení vám přeje redakce.

 


5947