Zásoby - téma prvního čísla Auditingu

První číslo Auditingu se věnuje zásobám z mnoha úhlů pohledu.

Michal Šindelář, editor čísla k tomuto tématu uvádí: Když se zásoby, které jsou tématem tohoto čísla, v účetní závěrce nachází, představují zpravidla oblast významnou, která skýtá mnoho „temných“ zákoutí.

Cílem tohoto čísla je do těchto zákoutí nahlédnout a pokusit se je objasnit.

Časopis najdete zde.