Využití online platforem pro cirkulaci auditních konfirmačních dopisů

Stanovisko Výboru pro metodiku auditu naleznete zde.