Vypořádání připomínek k návrhu příkladu zprávy auditora k zahajovací rozvaze

Na základě výzvy k zasílání připomínek k návrhu příkladu zprávy auditora k zahajovací rozvaze při přeměnách obdržela Komora auditorů České republiky připomínky od 5 auditorů.

Zde naleznete vyjádření Výboru pro metodiku auditu a Výboru pro účetní výkaznictví k obdrženým připomínkám (připomínky jsou vyznačeny tučně).