Vyjadřování auditora o souladu s požadavky nařízení o ESEF

Výbor pro metodiku auditu upravil Doporučení KA ČR k vyjadřování auditora o souladu s požadavky ESEF. Úpravy reagují na změny zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který zavádí termín „výroční finanční zpráva“ a na související novelizaci zákona o auditorech.