Víte, co čekat od výboru pro audit?

V novém čísle auditora o tom podává přehled Stanislav Staněk, aby auditorům usnadnil orientaci v zakázkách pro subjekty veřejného zájmu. Ve svém článku se věnuje příkladům toho, jak může komunikace s VpA vypadat, na co by se auditor měl připravit a na co by neměl zapomenout. Věnuje se i tématu nezávislosti a předpisům a zvyklostem týkajícím se neauditorských služeb.

Přínosné čtení vám přeje redakce.


6005