Veřejný sektor. Další zajímavé téma v časopisu Auditor.

V tomto čísle časopisu Auditor se víc dozvíte o aktuální problematice veřejného sektoru. Jedním ze zajímavých příspěvků je článek o fondech příspěvkových organizací autorů Tomáše Sluky a Nikoly Kortanové z ministerstva financí.
Tyto fondy představují specifickou oblast zejména v hospodaření příspěvkových organizací a mají významný dopad na výsledek hospodaření. Jejich vymezení a dokonce samotná opodstatněnost jejich existence je v posledních letech čím dál častěji předmětem odborných diskusí. Cílem příspěvku je krátké zamyšlení nad problematikou fondů místních příspěvkových organizací a nastínění možných řešení. První část článku se věnuje úvodu do problematiky fondů a legislativní úpravě. Následuje část zabývající se jednotlivými fondy se zaměřením na problematické oblasti a možné návrhy řešení.
Deváté číslo časopisu Auditor najdete již brzy ve vašich poštovních schránkách nebo na webu Komory auditorů ČR. Inspirativní čtení přeje redakce.
5824