V Auditoru č. 2 si přečtěte o obchodních korporacích

Číslo, které právě držíte v rukou, je pestrou směsí článků o obchodních korporacích a obchodním právu z mnoha úhlů pohledu na toto téma. Jedním z nich je i článek od Petra Čecha.
V obsáhlém článku o rozdělení a výplatě podílu na zisku v s.r.o. a a.s. najdete zasvěcený přehled komplikovaných situací, se kterými se již autor setkal. P. Čech zde také uvádí přístup různých soudů k řešení právních případů, které se těchto situací týkaly. Součástí jsou i odkazy na jednotlivá soudní rozhodnutí.


5840