V aktuálním Auditorovi si přečtěte o novinkách v AML a evidenci majitelů

Sedmé číslo časopisu Auditor je věnováno dvěma letošním změnám - novele AML zákona a vzniku nového zákona o evidenci skutečných majitelů. V prvním tematickém článku se oběma věnuje Martina Chrástková z Finančního analytického úřadu.

Novela AML zákona přinesla významné změny zejména ve vztahu k povinným osobám. Podstatnou změnou je například rozšíření okruhu povinných osob především v části týkající se obchodování s nemovitými věcmi či obchodování s uměleckými díly. Také došlo k výrazným změnám v navýšení peněžitých sankcí a k zavedení sankcí nových. Zákon o evidenci skutečných majitelů byl z tohoto zákona nyní vyčleněn, podrobněji se o něm dočtete právě v tomto čísle.

Zajímavé čtení Vám přeje redakce.
 

6589