Auditorská profese očima představitelů Komory auditorů ČR

Druhé letošní číslo časopisu Auditor je nezvykle bilanční. V editorialu se dočtete o postavení a roli KA ČR při zvyšování kvality auditorských služeb. Následuje smršť dat a čísel, ze kterých je patrné, kam se komora a její členové posunuli za posledních pět let. Dále se vám představí výkonný výbor a dozorčí a kárná komise, můžete si tak udělat představu o tom, co to obnáší pracovat v orgánech KA ČR. Téma čísla uzavírají rozhovory: s prezidentkou Irenou Liškařovou, se členy výkonného výboru a s dalšími zajímavými lidmi spjatými s KA ČR. A pokud vás při přečtení napadne jméno vhodného kandidáta na práci v orgánech  KA ČR, tak ho nominujte. Jak na to zjistíte hned na třetí stránce tohoto čísla. A neváhejte, protože čas už je jen do 15. dubna.

Inspirativní čtení přeje redakce.



5827