Účetní závěrka KA ČR za rok 2018 byla právě zveřejněna

Účetní závěrka KA ČR za rok 2018 je přístupná na webu komory zároveň se zprávou nezávislého auditora o auditu účetní závěrky. Na oba dokumenty se můžete podívat zde.