Sněm auditorů – prezidentem KA ČR byl zvolen Ladislav Mejzlík

V pondělí 14. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXVIII. sněm Komory auditorů ČR, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů a Etického kodexu. Auditoři volili polovinu, tj. 7 členů výkonného výboru, 11 členů dozorčí komise a 7 členů kárné komise.

Členové výkonného výboru zvolili pro příští období prezidentem Ladislava Mejzlíka. Prvním viceprezidentem byl zvolen Milan Bláha a viceprezidentkou Hana Mužátková. Novým předsedou dozorčí komise se stal Miroslav Zigáček a předsedkyní kárné komise Ivana Smejkalová.

V sekci pro členy najdete usnesení sněmu, priority činnosti KA ČR na období 2023 – 2024 a výsledky voleb do výkonného výboru, dozorčí komise a kárné komise.

Tisková zpráva