Série IFAC o řízení kvality: Implementace v malých firmách

Zveřejňujeme překlad publikace IFAC „Zpracování podrobného implementačního plánu“. Jde o druhý díl třídílné série na téma implementace ISQM 1 v malých auditorských firmách. 

Druhý díl se věnuje identifikaci kvalitativních cílů, dokončení procesu vyhodnocení rizik, zmapování stávajících (nebo navržení nových) reakcí na rizika ohrožující kvalitu (tj. pravidel a postupů neboli "kontrol"), zavedení a zdokumentování systému řízení kvality a informování o něm.

Oba díly najdete v sekci Metodika - Metodické pomůcky - Řízení kvality.

Třetí díl se bude zabývat monitorováním systému řízení kvality a zaváděním nápravných opatření. IFAC plánuje třetí díl vydat do konce druhého čtvrtletí tohoto roku. Komora zajistí překlad a zveřejní ho na svých webových stránkách.