Schválené vnitřní předpisy a usnesení XXV. sněmu

XXV., náhradní sněm Komory auditorů České republiky, který se konal 21. listopadu v Praze, schválil vnitřní předpisy, dvě novely etického kodexu, aplikační doložky k ISA 700 a 720 jako auditorské standardy, účetní závěrku za rok 2015 a rozpočet komory na rok 2017.

Vnitřní předpisy ve znění schváleném sněmem jsou k dispozici v části O Komoře - Vnitřní předpisy.
Novely etického kodexu jsou v části Předpisy a metodika - Etika, aplikační doložky najdete v části Předpisy a metodika - Auditorské standardy. Aplikační doložky KA ČR k ISA 700 a k ISA 720 auditoři obdrží v tištěné podobě spolu s časopisem Auditor č. 9/2016, který vyjde 2. prosince.

Usnesení sněmu vč. priorit činnosti KA ČR na období 2017-2018 je v části Pro členy - Sněmy.