Schválené vnitřní předpisy a usnesení mimořádného sněmu

XXIV., mimořádný a náhradní sněm Komory auditorů České republiky, který se konal
23. listopadu v Praze, schválil novely vnitřních předpisů, auditorských standardů a aplikačních doložek KA ČR, změny etického kodexu, účetní závěrku za rok 2014 a rozpočet komory na rok 2016.

Novelizované vnitřní předpisy jsou k dispozici v části O Komoře - Vnitřní předpisy, dále v části Předpisy a metodika - Etika a Předpisy a metodika - Auditorské standardy.

Usnesení sněmu je v části pro členy.