Prosíme o nošení roušek v prostorách úřadu KA ČR

Z důvodu aktuální situace související s pandemií Covid-19 v Praze žádá KA ČR všechny, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na komoře a mohou zvolit jiný způsob než osobní schůzku na úřadě, aby tak učinili. Pro komunikaci jsou k dispozici e-mail, datová schránka, telefon i sociální sítě (LinkedIn). V případě osobního jednání prosíme, abyste měli nasazenou roušku.

V souladu s doporučením Hygienické stanice hlavního města Prahy vás žádáme o používání roušek i během školení a na zkouškách v prostorách úřadu KA ČR.

Děkujeme za pochopení.