Příručka pro provádění auditu

Komora auditorů ČR ve spolupráci s firmou Deloitte připravila aktualizaci Příručky pro provádění auditu u podnikatelů. Jde o čtvrté vydání Příručky, která byla vytvořena s cílem napomoci auditorům při provádění auditu méně komplexních firem v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA). Aktualizována byla úvodní kapitola a vzorové formuláře, jejichž úpravy reagují na novelizované standardy (zejména ISA 315R, ISA 540R) a Etický kodex. 

Aktualizovanou Příručku naleznete na webových stránkách v sekci Metodika – Metodické pomůcky – Audit účetní závěrky - zde.