O analytických testech v Auditoru č. 2

Analytické testy před vydáním zprávy auditora jsou jedním z nejvíce nedoceňovaných a opomíjených kroků. A přitom můžou být pro auditora velice užitečné, jak srozumitelně a čtivě ilustruje Michal Štěpán ve svém článku v druhém letošním čísle časopisu Auditor. Ukazuje také jednoduché, smysluplné myšlenky, které se skrývají za často suchým jazykem auditorských standardů.


Podnětné čtení vám přeje redakce.

6408