Návrhy standardů ESRS LSME a ESRS VSME

EFRAG vydal v lednu 2024

  • návrh standardu ESRS pro kótované malé a střední podniky (ESRS LSME ED) a
  • návrh dobrovolného standardu ESRS pro nekótované malé a střední podniky (ESRS VSME ED)

Nyní probíhá veřejná konzultace. Připomínky je možné zasílat do 21. května 2024.
KA ČR se návrhem těchto standardů v současné době zabývá.

Návrhy standardů a dotazníky pro zasílání připomínek jsou k dispozici na následujícím odkazu:
News - EFRAG