Na pomoc auditorům při implementaci ISQM 1

V sekci Metodika byly zveřejněny materiály na pomoc auditorům při implementaci ISQM 1. Jedná se o dokumenty: ISQM 1 v otázkách a odpovědích a Kritéria a ilustrativní články ISQM 1.

ISQM 1 v otázkách a odpovědích slouží k sumarizaci nejčastějších dotazů z dosavadních seminářů týkajících se tohoto standardu řízení kvality a odpovědí na tyto dotazy.

Kritéria pro osoby provádějící monitorovací činnosti dle ISQM 1 a Ilustrativní články smlouvy o externím monitoringu vydává Komora auditorů pro vyjasnění otázek týkajících se nastavení monitorovacího a nápravného procesu u malých a středních auditorských praxí, které se vyskytly v souvislosti s implementací mezinárodního standardu pro řízení kvality ISQM 1.