Mezinárodní auditorský standard ISA 600

Revidovaný standard a standardy pozměněné v důsledku této revize naleznete v sekci Předpisy – Auditorské předpisy - Aktuální auditorské standardy.

Standard je účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2023 nebo po tomto datu.