Metodická pomůcka pro provádění auditu konsolidované účetní závěrky SME/SMP

Tato pomůcka byla vytvořena s cílem napomoci auditorům při provádění auditů konsolidovaných účetních závěrek menších konsolidačních celků. Metodická pomůcka přehledným způsobem shrnuje základní požadavky kladené na auditora skupiny standardem ISA 600, který cílí na specifické aspekty auditů účetních závěrek skupiny s využitím práce auditora složky. Pomůcku naleznete na stránkách komory v sekci metodické pomůcky - zde.