Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Výbor pro veřejný sektor připravil aktualizovanou metodickou pomůcku pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Oproti předchozí verzi z roku 2012 došlo nejen k aktualizaci s ohledem na změny v legislativě, ale jsou nově zařazeny kapitoly týkající se aplikace mezinárodních standardů auditu ISA, spisu auditora k přezkoumání hospodaření a zjištění z kontroly kvality. U jednotlivých předmětů přezkoumání se pomůcka zabývá jejich cílem, zmiňuje oblasti s pravděpodobným výskytem materiálních chyb a nedostatků, uvádí možné postupy přezkoumání a podpůrné podklady, které s danou oblastí souvisí.

Aktualizovanou pomůcku naleznete na stránkách komory v sekci metodické pomůcky - zde - a také bude v časopisu Auditor č. 8/2021 jako jeho mimořádná příloha.

V rámci metodické podpory dále zveřejňujeme odkazy na pokyny Centrální harmonizační jednotky MF ČR, které se týkají přezkoumání hospodaření. Tyto pokyny jsou pro auditory nezávazné.