Jak správně „auditovat“ dotace

Jak správně „auditovat“ dotace
Většina příjemců dotace ví jen to, že podle pravidel daného dotačního programu mají povinnost mít předložené vyúčtování, a domnívají se, že potřebují audit. Jakou zakázku mají ale ve skutečnosti na mysli a co by od auditora měli skutečně poptávat? Odpovědi najdete v článku Martiny Křížové Chrámecké, včetně toho, proč je v nadpisu slovo audit v uvozovkách.
Celé téma aktuálního Auditora je zaměřeno na dotace – od evropských dotací, přes neziskovky až po jejich ověřování.

Zajímavé čtení přeje redakce Auditora


6109