Jak posoudit práci klientova experta

V čísle, které právě držíte v rukou, najdete, kromě jiných článků, jejichž spojovacím tématem jsou spřízněné strany, také článek Pavla Doláka o tom, jak postupovat při posuzování práce klientova experta.

Autor v článku doporučuje věnovat pozornost specifické situaci dané společnosti a ověření vstupů použitých klientovým expertem a připomíná, že nedílnou součástí práce auditora je také posouzení, zda skutečně realizované převodní ceny odpovídají dané dokumentaci připravené expertem. Více se dozvíte v článku s názvem Posouzení práce klientova experta v oblasti převodních cen.

Inspirativní čtení vám přeje redakce.

5905