Insolvence a likvidace – téma pátého čísla časopisu Auditor

Pokud auditor zjistí okolnosti, které mohou významně zpochybnit trvání podniku, nemůže si dovolit nechat situaci bez povšimnutí. Nelze čekat na to, že první krok udělají věřitelé nebo soud. Navíc včasné přiznání situace, ve které se účetní jednotka nachází, může vést nakonec i k tomu, že vyjednávací pozice s věřiteli pro ni bude mnohem příznivější. To píšou ve svém článku autoři Monika Randáková a Jiří Pelák.

Článek se jmenuje Insolvenční řízení a porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti a tak jako téma  pátého čísla Auditora i článek je věnovaný insolvenčnímu řízení.

Inspirativní čtení přeje redakce


6891