Etický kodex Komory auditorů ČR

Novelizovaný Etický kodex (vydání 2021) nahradil úplné znění, které bylo na webu ve formě metodické pomůcky. Změny oproti sněmem schválené verzi Kodexu v listopadu 2018 odpovídají změnám, které v Mezinárodním etickém kodexu pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti) schválil Mezinárodní výbor pro etické standardy účetních (IESBA).

Etický kodex KA ČR naleznete na webových stránkách v sekci Předpisy - Etika - zde.