Corporate governance v letním čísle Auditora

K tématu aktuálního čísla patří i příspěvek Moniky Zahálkové, výkonné ředitelky CIoD, neboli Institutu členů správních orgánů.
Tato nezisková organizace si dala za cíl přivést k životu moderní a aktuální kodex správy a řízení společností. V článku se dozvíte, co všechno od tohoto kodexu můžete očekávat a proč by do něj měli nahlédnout i auditoři. Za upozornění stojí také rozsáhlý článek Petra Čecha na téma péče řádného hospodáře. A pokud jste se již přihlásili na tradiční podzimní společnou konferenci s tématem corporate governance, jíž je komora spolupořadatelem, budete mít možnost se přednostně s kodexem seznámit.
Inspirativní letní čtení přeje redakce.


5831