Co nového přinese novela zákona o obchodních korporacích?

Poslední letošní číslo časopisu Auditor mělo původně patřit novinkám ze sněmu, po jeho posunutí bylo však třeba najít nové téma. Stala se jím novela zákona o obchodních korporacích, která vstupuje v účinnost 1. ledna 2021. Číslo obsahuje několik článků o změnách, které nás v této souvislosti v příštím roce čekají.

Editorka čísla, Jana Skálová, se ve svém článku „Bilanční pravidla rozdělení vlastního kapitálu v novele ZOK“ zaměřila na bilanční testy, které musí být splněny, aby valná hromada kapitálové korporace mohla rozhodnout o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů.

Inspirativní čtení vám přeje redakce

 

6278