Aktualizace formuláře 204 Příručky pro provádění auditu

Aktualizovaný formulář 204 zohledňuje požadavky revidovaného ISA 540 „Audit účetních odhadů a souvisejících vysvětlujících a popisných informací v účetní závěrce“ s ohledem především na potřeby auditů malých a středních účetních jednotek, které nemají komplexní odhady.