Zveřejňujeme ukázky ze spisu auditora

Ukázky ze spisu auditora vznikají pod dohledem Výboru pro metodiku auditu a ve spolupráci s Dozorčí komisí KAČR. Nyní zveřejňujeme ukázku dokumentace týkající se auditních procedur v souvislosti s IT a testů kontrol. Následovat budou ukázky dokumentace k testům věcné správnosti a vyhodnocení auditu.