Zveřejňujeme ukázky ze spisu auditora

Ukázky ze spisu auditora vznikají pod dohledem Výboru pro metodiku auditu a ve spolupráci s Dozorčí komisí KAČR. Nyní zveřejňujeme ukázku dokumentace týkající se plánování auditu. Následovat budou ukázky dokumentace k popisu procesů, testům kontrol, testům věcné správnosti a vyhodnocení auditu.