Zveřejňujeme další ukázky ze spisu auditora

Ukázky ze spisu auditora vznikají pod dohledem Výboru pro metodiku auditu a ve spolupráci s Dozorčí komisí KAČR. Nyní zveřejňujeme ukázku dokumentace týkající se některých testů detailních údajů. Následovat budou ukázky dokumentace k vyhodnocení auditu.