Zveřejněna metodická pomůcka pro SME/SMP

Na webu KA ČR v sekci Metodická podpora je k dispozici metodická pomůcka pro malé a střední podniky a auditorské praxe (SME/SMP). Tato pomůcka má auditorům pomoci rychle se orientovat ve spleti různých materiálů, nastínit možnosti různých přístupů k řešení konkrétních problémů a k jejich dokumentaci v auditorském spisu.
Metodická pomůcka je ve formátu word s odkazy na jednotlivé dokumenty, rovněž v excelu, který je bez komentářů a jednotlivých odkazů.  Naleznete zde také návod, jak s metodickou pomůckou pracovat, informační zdroje a seznam zkratek.