Zúčastněte se průzkumu ohledně auditu malých a středních společností

Výbor pro SME/SMP Komory auditorů České republiky vyzývá všechny auditory méně komplexních společností (dříve malých a středních), aby se zúčastnili krátkého průzkumu pořádaného IAASB zaměřujícího se na problematické oblasti aplikace Mezinárodních standardů auditu (ISA) při auditu méně komplexních společností. Cílem průzkumu je získat názory auditorů z praxe. Vyplnění m dotazníku pomůžete IAASB při přípravě zjednodušení ISA pro méně komplexní zakázky, což se následně projeví ve zjednodušení Vaší auditní dokumentace u tohoto typu zakázek. Dotazník nezabere více než 5 min Vašeho času a je k dispozici v anglickém, francouzském a španělském jazyce. Vyplňovat můžete začít - zde v termínu do 12. září 2019.

Další možností je zaslání oficiální odpovědi na otázky ke zveřejněnému konzultačnímu materiálu Discussion PaperAudits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs