Zrušení sněmu auditorů

Výkonný výbor na svém zasedání 2. listopadu 2020 rozhodl o zrušení sněmu Komory auditorů ČR, který byl naplánovaný na den 19. listopadu 2020.
Důvodem zrušení Sněmu je přetrvávající pandemická situace, která vyústila ve vyhlášení nouzového stavu a přijetí restriktivních opatření, které konání Sněmu neumožňují. Sněm bude svolán, jakmile to situace umožní, nejdříve však v prvním kvartálu roku 2021.
Výkonný výbor Komory auditorů ČR v této souvislosti potvrzuje, že dříve oznámený návrh změny Vnitřního předpisu pro Kontinuální profesní vzdělávání na snížení povinného počtu hodin KPV (20 hodin pro auditory a 10 hodin pro asistenty auditora) bude předložen nejbližšímu Sněmu, a to s navrženou zpětnou účinností na rok 2020.
Výkonný výbor Komory auditorů ČR bude až do konání odloženého sněmu pracovat ve stejném složení. Funkční období jeho členů v souladu s ustanovením § 20 tzv. covidového zákona (191/2020 Sb.) se prodlužuje o 3 měsíce od skončení vyhlášených mimořádných opatření. Ve své činnosti obdobně pokračuje také volební komise.