Zpráva o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Komora auditorů ČR připravila Metodický pokyn k vyhotovení "Zprávy o věcných zjištěních
k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba".


Tento Metodický pokyn navazuje na Sdělení Ministerstva zemědělství ČR ze dne 29. 4. 2019
k povinnosti předložit zprávu auditora podle vyhlášky č. 390/2015 Sb.:

http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energie/seznam-vyrobcu-s-hlavnim-predmetem/sdeleni-mze-k-povinnosti-predlozit.html