Zpráva o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce

Někteří zemědělci, kteří žádají o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (dále jen „žadatelé“), jsou v rámci podání žádosti u Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) povinni prokázat svůj tzv. „status aktivního zemědělce“. Tento status se prokazuje údaji, které se uvádí ve formuláři „Stanovení celkových a zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu aktivního zemědělce“.

Žadatelé jsou SZIF povinni současně s uvedeným formulářem předložit „Zprávu o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce“ vyhotovenou statutárním auditorem nebo auditorskou společností.

Smyslem této zprávy je podat informaci o tom, zda údaje uváděné žadatelem ve formuláři se shodují s údaji obsaženými v účetnictví příp. jiné evidenci žadatele.

Uvedená zpráva auditora se sestaví v souladu s ISRS 4400 - podrobnější vodítkapříklad zprávy