Zpráva auditora o dohodnutých postupech pro účely doložení statutu aktivního zemědělce

Auditorům, kteří pro vybrané žadatele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) budou zpracovávat zprávu auditora o dohodnutých postupech pro účely doložení statutu aktivního zemědělce, bychom rádi připomněli, že v sekci Metodika - Metodické pomůcky - Zprávy auditora naleznete příklad uvedené zprávy a metodický pokyn KA ČR k vyhotovení této zprávy. Aktuální metodiku pro auditory od SZIF naleznete zde.