Změna ve znění příkladu zprávy o věcných zjištěních - k požadavku § 105 insolvenčního zákona

Na základě obdržených podnětů, které se týkaly skutečnosti, že zpráva auditora o věcných zjištěních v dosavadním znění nemusí být vždy soudem pro účely schválení insolvenčního návrhu akceptována, přistoupil Výbor pro metodiku auditu ke změně použitých formulací. Doporučujeme auditorům používat nový příklad této zprávy, který je k dispozici zde.