XXVIII. sněm KA ČR

Auditor č. 9 je celý věnován XXVIII. sněmu, který proběhl v polovině listopadu. Sněm přinesl vyhlídky do nejbližší budoucnosti a zvolil nové členy, kteří si mezi sebou zvolili členy prezidia a vedení dozorčí a kárné komise. Kromě dalšího přítomní také schválili změny vnitřních předpisů a zcela nový etický kodex, obojí již můžete nalézt na webu komory.

7065