Webináře ke standardu LCE

IAASB uspořádala 3. dubna 2024 webinář "An Introduction to the ISA for LCE", jehož cílem bylo seznámit účastníky s novým mezinárodním auditorským standardem pro audit méně komplexních účetních jednotek (LCE), s jeho obsahem, strukturou, kdy lze tento standard použít a s jeho přínosy. Záznam tohoto webináře je k dispozici na youtube kanálu IAASB: An Introduciton to the ISA for LCE (youtube.com)

Na webových stránkách IAASB je k dispozici standard LCE, informační videa a další informace k tomuto standardu: ISA for LCE: A Standard for Audits of Less Complex Entities/IAASB

Accountancy Europe, EFAA for SMEs a IFAC pořádají 18. dubna 2024 webinář "Roadmaps to using the IAASB´s ISA for LCE in Europe", jehož cílem je seznámit účastníky s hlavními aspekty standardu LCE a uvést příklady, jak jej některé evropské země plánují používat. Na webinář se lze registrovat prostřednictvím následujícího odkazu: Roadmaps to using the IAASB´s ISA for LCE in Europe - Accountancy Europe