Webináře IAASB k návrhu mezinárodního standardu ISSA 5000

IAASB zveřejnila na svých webových stránkách návrh mezinárodního standardu ISSA 5000 upravující ověřovací zakázky v oblasti udržitelnosti. K návrhu tohoto standardu je možné posílat připomínky do 1. prosince 2023.

IAASB v souvislosti s návrhem standardu ISSA 5000 pořádá v průběhu září 2023 několik webinářů, které by měly zejména auditorům a regulačním orgánům poskytnout informace o tom, jak byl tento standard vypracován, vysvětlit některé klíčové prvky ověřovací zakázky v oblasti udržitelnosti v souladu s ISSA 5000 a poskytnout základ pro orientaci v návrhu tohoto standardu.

Ve dnech 6. a 7. září 2023 proběhl webinář „Proposed International Standard on Sustainability Assurance What Practitioners and Regulators Need to Know“.
Záznam je k dispozici na tomto odkazu:
Understanding International Standard on Sustainability Assurance 5000 | IAASB

Další webinář „Introducing a new global standard for sustainability assurance“ se uskuteční 22. září 2023. Je bezplatný a je možné se na něj registrovat prostřednictvím tohoto odkazu:
Introducing a new global standard for sustainability assurance :: Corporate Disclosures