Vzdělávejte se s KA ČR — ESG

KA ČR připravila videokurz na téma ESG, kurz je užitečný pro všechny, kteří chtějí této problematice porozumět a lépe se v ní zorientovat.

Zde je odkaz na videokurz a k dispozici je i prezentace školení.

Zkratka ESG znamená environmental, social, and governance a odkazuje na oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti. Tato koncepce se týká společností a finančních institucí a zahrnuje faktory spojené s environmentálním dopadem, sociálními aspekty a správou a řízením podniků. ESG se stává stále důležitější v oblasti finančního trhu a investic, neboť investoři a regulační orgány kladou větší důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost firem.