Vyúčtování příspěvků pro rok 2023 se podává do 31. března 2023

Termín pro zaslání vyplněného formuláře Vyúčtování příspěvků do Komory auditorů ČR je stanoven dle § 3 Příspěvkového řádu KA ČR, schváleného sněmem v listopadu 2018, do 31. března 2023. Vyúčtování příspěvků podávají na Komoru všichni auditoři a auditorské společnosti. Tato povinnost pro auditory vyplývá z ustanovení zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. a v návaznosti z § 3 odst. 1, 2 a 3 Příspěvkového řádu KA ČR.

Splatnost pohyblivého příspěvku pro rok 2023 je dle § 4 odst. 2 Příspěvkového řádu do 30. června 2023. Základem pro výpočet pohyblivého příspěvku jsou, v souladu s Příspěvkovým řádem, příjmy (tržby) bez DPH dosažené v předcházejícím roce, tedy v roce 2022, za auditorské služby konané na území České republiky. Sazba pohyblivého příspěvku je stanovena podle Příspěvkového řádu na 0,5 % z uvedeného základu.

Formulář vyúčtování příspěvků jak za auditora, tak za auditorskou společnost lze vyplnit prostřednictvím on-line aplikací. Elektronickou verzi formulářů vyúčtování příspěvků najdete po přihlášení pod svým uživatelským jménem a heslem nebo pod uživatelským jménem a heslem auditorské společnosti v sekci Pro členy / On-line formuláře / Vyúčtování – auditor, resp. Vyúčtování – auditorská společnost. Ve formuláři se automaticky zobrazí osobní údaje auditora nebo název a IČO auditorské společnosti včetně evidenčního čísla (dříve číslo oprávnění).

Druhou možností je využít formulář vyúčtování příspěvků, který naleznete na webových stránkách Komory v části Pro členy, sekce Formuláře, kde si jej lze stáhnout a po vyplnění zaslat Komoře e-mailem na adresu pagacova@kacr.cz nebo na kacr@kacr.cz .

Pohyblivý příspěvek se zasílá na bankovní účet KA ČR číslo 87039011/0100. Variabilní symbol je u auditorů ve struktuře xxxx31, z toho xxxx je evidenční číslo (číslo oprávnění) a u auditorských společností ve struktuře xxx32, z toho xxx je evidenční číslo. Variabilní symbol je třeba uvádět přesně, slouží k identifikaci plátce.

Vypočtená výše pohyblivého příspěvku se zokrouhluje na celé koruny směrem dolů, pokud nepřesáhne 200 Kč, pohyblivý příspěvek se neodvádí, nicméně vyúčtování je třeba do úřadu KA ČR zaslat.

Zároveň připomínáme, že fixní příspěvky byly splatné k 31. lednu 2023 a prosíme tedy o kontrolu, zda máte tyto příspěvky v pořádku uhrazené. Děkujeme.