Výsledky hlasování na XXVII. sněmu KA ČR

Do pondělí 10. května měli členové KA ČR možnost hlasovat pro změny některých vnitřních předpisů a volit polovinu členů výkonného výboru a všechny členy volební komise. XXVII. sněmu KA ČR se korespondenčně zúčastnilo 367 auditorů.

V první části korespondenčního sněmu byly v úterý 11. května sečteny všechny platné hlasovací lístky. Protokol s výsledky hlasování ke všem bodům sněmu  a Seznam dokumentů předložených auditorům na XVII. sněmu KA ČR jsou zveřejněny v sekci Pro členy / Sněmy.

Jednotlivé dokumenty najdete:

Vzhledem k tomu, že byla schválena novela Volebního řádu a zveřejněny schválené vnitřní předpisy, může být přistoupeno k otevření volebních obálek a sečtení volebních lístků. Ve středu 12. května proběhne zasedání výkonného výboru v novém složení. Na tomto zasedání budou zvoleni členové prezidia na období do XXVIII. sněmu. Informace o výsledcích voleb do výkonného výboru a volební komise budou zveřejněny v sekci Pro členy / Sněmy. Informace o zvolených členech prezidia budou zveřejněny na úvodní stránce webu.