Výroční zprávy KA ČR o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 S.

Výroční zpráva KA ČR za rok 2018

Výroční zpráva KA ČR za rok 2019

Výroční zpráva KA ČR za rok 2020

Výroční zpráva KA ČR za rok 2021