Výklad pojmu "veřejná instituce"

Dovolujeme si Vás upozornit na tiskovou zprávu a nález Ústavního soudu k výkladu pojmu „veřejná instituce“ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Podle judikátu Ústavního soudu je pod pojem veřejné instituce podle zákona č. 106/1999 Sb. zahrnuta také jakákoliv obchodní společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je stát, případně veřejnoprávní korporace.

Výroční zpráva takové obchodní společnosti by pak měla obsahovat samostatnou část s názvem „Poskytování informací podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ s údaji podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.