Vykazování peněžních prostředků u Sberbank CZ

 Stanovisko naleznete v části Metodika - Konflikt na Ukrajině.